Remontit ja rakentaminen

Kotitalousvähennys Pyydätarjous Sisustussuunnittelu

Remontit ja rakentaminen

DekoCenterissä suunnittelijat, työnjohto, laskenta- ja työtiimit työskentelevät tiiviissä yhteistyössä, jotta asiakkaille voidaan tarjota  nopeasti mahdollisimman tarkat suunnitelmat ja kustannusarviot alustavien tietojen pohjalta. Hankkeiden alkuvaiheessa tieto saadaan kulkemaan parhaalla mahdollisella tavalla osapuolten kesken, kun alusta alkaen projektiin valittu tiimi tekee tiivistä yhteistyötä yrityksemme sisällä asiakkaan toiveita ja mielipiteitä kuunnellen. Nopeasti saatu hinta vaatii taakseen paljon ammattitaitoa ja intohimoa projektia kohtaan.

Yrityksemme koko henkilöstö tekee töitä rakkaudesta rakentamiseen ja remontointiin.  

DekoCenter pystyy tarjoamaan asiakkailleen vaihtoehtoja ratkaisujen vertailuun ja muutosten hinnoitteluun, jolloin sinä pysyt kartalla eri kustannuksista ja mahdollisista hintavaihtoehdoista. Kustannuslaskelmiin voi luottaa, sillä määrät ja lasketut kustannukset ovat tarkkoja, mutta rakentamisessa ja remontoinnissa saattaa ilmetä työn etenemisen myötä yllätyksiä, mutta jos tällaisia ilmenee, niin projektinjohtomme keskustelee asiasta asiakkaan kanssa ennen kuin ongelmia aloitetaan ratkaista, etsimme aina ongelma tilanteisiin ratkaisut jotka soveltuvat parhaiten tilanteeseen kustannustehokkuutta unohtaen.

Rakennamme ja remontoimme asiakkaan kanssa yhdessä, tarjoamme palveluita ihmiseltä ihmiselle.

Parhaat ideat ja toimivimmat ratkaisut syntyvät yhdessä tekemällä. Otamme projektiin mukaan asiakkaat, suunnittelijat ja toteuttajat koko projektin ajaksi. Näin syntyy tiloja, jotka vastaavat asiakkaiden tarpeita useiksi vuosiksi eteenpäin.

Ennen rakentamista suoritamme aina kohdekatselmuksen, jossa pääsemme tutustumaan kohteeseen, tämän jälkeen istumme hankkeen eri osapuolten kanssa saman pöydän ääreen suunnittelemaan tulevaa tilaa.

Yhteistyö jatkuu myös hankkeen edetessä, kun kokoonnumme etsimään ratkaisuja yhdessä kohteessa tai DekoCenterin myymälätiloissa, kun suunnitelmat eivät jää yhden ihmisen hoidettavaksi vaan suunnittelutyötä tehdään tiiminä, niin silloin syntyvät parhaiten toimivat innovaatiot.

DekoCenter tarjoaa asiakkailleen palvelua Luotettavasti, Lojaalisti, Laadulla, ihmisiä kunnioittaen ja kuunnellen. Yhdessä tekemällä saavutetaan paras lopputulos.