10 vinkkiä saunaremonttiin

Kotitalousvähennys Pyydätarjous Sisustussuunnittelu

Kuinka suunnitella saunaremontti

Saunan tilasuunnittelu

Tilasuunnittelun lähtökohtana on yhtenäinen kokonaisuus ja että saunatilat suunnitellaan yhtenäisenä kokonaisuutena. Tämä tarkoittaa, että suunnittelussa otetaan huomioon sauna, pesuhuone sekä pukeutumistilat. Kun kaikkien näiden tilojen yhteistoiminta on otettu huomioon jo suunnitteluvaiheessa, päästään parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. 

Saunan mitoitus

Saunan mitoitusta suunniteltaessa kannattaa lähteä liikkeelle tilantarpeesta. Mieti montako henkilöä saunaa käyttää ja mielellään lisää vielä yksi ylimääräinen paikka. Yksi istumapaikka vie yhden kulmapalan tai 600 mm suoraa laudetta. Seuraavaksi kannattaa miettiä ikkunoiden, kiukaan ja lauteiden sijoitus. Lauteet kannattaa sijoittaa niin, että katseen suunta on ikkunasta ulos, lasiseinän läpi pesuhuoneeseen, saunaseuralaisiin tai itse kiukaaseen. Seuraavassa luvussa esitellään eri laudemallien vaatimat tilantarpeet. Oven paikkaa valittaessa on otettava huomioon pesuhuoneen vaatimukset. 

Lauteet ja paneeli valinnat

Laudetyypin – ja paneelin valinta DekoCenterin valikoimasta löytyy useita laudemallistoja ja lauteet tehdään aina saunatilan mittojen mukaisesti. Seuraavassa on esitelty muutamia esimerkkejä, joissa ilmoitetaan henkilöiden määrä ja suositus saunan koosta sekä laudemallista. Huomaa, että henkilömäärän viimeinen numero on niin sanottu ylimääräinen paikka. 

  1. Suora laudetta suositellaan 1-3 hengelle. Suora laude sopii yleensä saunaan kuin saunaan pienen tilantarpeensa vuoksi. Suositeltava minimisyvyys saunalle on 1500 mm ja leveys 1 600mm. Ovi kannattaa sijoittaa jompaankumpaan reunaan. Saunan käytön kannalta on turvallisinta sijoittaa kiuas oviseinälle. Näin myös tilankäyttö on maksimaalista. 
  2. L-mallista laudetta(pieni) suositellaan 2-3 hengelle. Kiukaalle turvallisin paikka on oviseinällä, jolloin lauteiden käyttö on turvallista, kun kiuas jää suojaan käsinojan taakse. Saunan sopiva leveys on 1900mm ja syvyys 1700 mm. 
  3. L-mallista laudetta(suuri) suositellaan 3-4 hengelle. Mikäli L-mallisen lauteen halutaan ulottuvan seinästä seinään, on kiukaan paras sijainti oviseinällä. Kiuas tarvitsee ehdottomasti suojan lauteilta ja sivuilta päin L-mallisella kiuaskaiteella. Tämän tyyppinen sauna vaatii leveyttä vähintään 2400 mm ja syvyyttä 1700 mm 
  4. U-mallista laudetta suositellaan 4-5 hengelle. Se sopii erinomaisesti saunalle, jossa ovi on keskellä oviseinää. Saunan minimimitat ovat leveydestä 2200 mm ja syvyydeltä 1800 mm. Suosituksena voidaan kuitenkin pitää leveyttä 2600 mm ja syvyyttä 1800 mm. Tilankäytöllisesti paras paikka kiukaalle on oviseinällä. 
  5. Vastakkain istuttavaa laudetta suositellaan 5-6 henkilölle. Se vaatii saatavilla olevista laudetyypeistä kaikkein leveimmän tilan. Suositeltavat minimimitat ovat leveys 2600 mm ja syvyys 1800 mm, jolloin alalaude voidaan tehdä yhtenäiseksi ja liikkuminen saunassa on mahdollisimman turvallista. Laudetyypin, jolla on vastakkaiset suorat lauteet, voidaan minimimittoina pitää leveyttä 2400mm ja syvyyttä 1700mm.

Katso laudemallit tästä.

Saunan seinien eristäminen

Seuraavaksi tehdään seinärakenteiden ja katon eristäminen. Eristäminen kannattaa toteuttaa polyuretaanierityslevyjä käyttäen (esim. Sauna Satu). Levyjen pinnassa on alumiinifolio, joten erillistä höyrynsulkua ei tarvita. Toinen vaihtoehto on käyttää 50 mm eristevillaa, jonka päälle asennetaan alumiinipaperi. Villaa käytettäessä kattoon asennetaan kaksinkertainen eristys. Alumiini paperia limitetään vähintään 200 mm ja saumat teipataan. Saumoja ei kannata sijoittaa nurkkiin, koska niiden teippaaminen on hankalaa. 

Eristelevyjen saumojen tiivistämisessä on käytettävä uretaanivaahtoa, myös nurkkakohdat ja lattiasaumat tiivistetään. Levyjen väliset saumat ja läpiviennit teipataan huolellisesti alumiiniteipillä. Näin varmistutaan, että rakenteesta tulee täysin tiivis. Jos oviseinä halutaan pinnoittaa keraamisilla laatoilla, voidaan muuratut pielet jättää eristämättä. 

Lattiapintojen laatoittaminen yhdistettynä kylpyhuonetilaan

Lattian laatoittaminen, alin seinälaatta lisätään lattian vesieristyksen seinälle noston jälkeen. 

Lattian vedeneristys tehdään kallistusrakenteen päälle. Märkätilan vedeneristys on oltava yhtenäinen ja nostettava seinälle vähintään 200 mm:n korkeuteen. Alus- ja päällysrakenteet tulee suunnitella valmistajan ohjeiden mukaan. Vesieristeen saumoja tulee välttää eniten kastuvalla alueella. Valmiilla lattian vedeneristeellä liikkumista on vältettävä, jotta eriste ei vaurioidu. 

Lattiaa laatoittaessa täytyy lattiapinnan olla täysin puhdas. Puhdistaminen onnistuu helposti esimerkiksi imurilla. Laatoituksessa kannattaa apuna käyttää ohjuria, jolloin laatat on helpompi saada suoraan. Laattojen saumat tiivistetään levittämällä saumalaasti laattojen päälle, jonka jälkeen ylimääräinen laasti hangataan pois laattasienellä valmistajan ohjeiden mukaisesti. 

Katto ja seinäpintojen panelointi listoituksineen

Panelointi, lauteet ja viimeistely Seinien panelointi voidaan tehdä vaakaan tai pystyyn. Pystysuuntaan tehdessä täytyy paneelien alle tehdä ristikoolaus, kun taas vaakapaneelille riittää yksinkertainen pystykoolaus. Koolausrimoilla tehdään alumiinipaperin ja seinäpaneelin väliin tuuletusrako. 

Lauteiden kiinnittämisen helpottamiseksi kannattaa seinään kiinnittää tuki, tuki voidaan haluttaessa upottaa eristeeseen, mutta uretaanieristeitä käytettäessä tuet voidaan asentaa eristeen pintaan. Huomioi myös kiukaan mahdollinen seinäkiinnitys. 

Saunan panelointi aloitetaan aina katosta. Nurkat voidaan toteuttaa erillisellä nurkkalistalla tai avosaumalla, johon on jätettävä neljän millimetrin rako. Seinien panelointi tehdään ylhäältä alaspäin. Karmillinen ovi kannattaa kiinnittää ennen panelointia. Leikkaa ylimmäisestä paneelista urospontti pois ja asenna paneeli 4 mm raolla kattoon nähden. Huomioithan seiniä paneloidessa että saat kaikki seinäpaneelin pontit samaan linjaan. Tätä helpottaa, jos et lyö ensimmäisen seinän kaikkia pontteja kiinni asti ja näin saat pelivaraa seuraavan seinän panelointiin. Tarkista seinän edetessä vatupassilla että paneelit pysyvät suorassa. Toinen vaihtoehto on tehdä panelointi ns. kiertäen asentamalla muutama paneeli vuorotelleen jokaiseen seinään. 

Saunan ja pesuhuoneen väliin kannattaa jättää 20 mm rako kuvan 17. mukaisesti, jotta karmittomat ovet ja ikkunat voidaan sujuvasti asentaa. Näin valo ei näy paneelin ponteista ja lasien asennukselle saadaan lisää pelivaraa. Mikäli lasilistat ovat työmaalla, niitä voidaan käyttää apuna asennuksessa. Toinen vaihtoehto on käyttää 22x50 rimaa listan paikalla. 

Lauteiden asennus onnistuu helposti mittoihin tehdyillä laudepaketeilla. Lauteet ovat määrämittaisia ja niiden mukana toimitetaan asennusohjeet, joiden avulla lauteiden kokoaminen ja asennus sujuu vaivattomasti. Valmislauteen etuna on hyvän työjäljen lisäksi niiden purettavuus. Sun Saunan lauteissa kaikki lauderallit ja jalkalauteen orret ovat irrotettavissa. Saunan valaistus voidaan toteuttaa valokuiduilla. Sun Saunan lauteissa on kuitu-ura integroitua valaisinta varten, joten kuituvalokaapelin asennus helppoa ja lopputulos siisti. Tämän kokoisessa saunassa valaistus toteutetaan 16 kuituisella valaisimella. Kuidut kannattaa sijoittaa lauteen selkänojiin ja ylälauteen etupinnasta alaspäin. Valokuidun asennus kannattaa tehdä uppoasennuksena, jolloin lopputulos on siisti. Kattoon voi lisäksi asentaa haluamansa määrän kattokuituja. Laudekuitujen projektori asennetaan lauteiden alle seinään maksimissaan 800mm korkeudelle. Kattokuitusarjoissa projektori on yleensä kuivantilan mallia, joka asennetaan pesuhuoneen kattoon tai viereisiin tiloihin. 

Lopuksi asennetaan saunan ovet ja ikkunat. Näyttävä ja turvallisuutta lisäävä lasiseinä tekee saunasta ja pesuhuoneesta yhtenäisen ja avaran kokonaisuuden. Tyylikkäässä lasiseinässä ei ole lainkaan lahoavia puurakenteita. 

Saunan ilmanvaihto on tärkeää

Ilmanvaihtojärjestelmä toteutetaan joko painovoimaisena tai koneellisena. Painovoimainen ilmanvaihto soveltuu esimerkiksi kesäasuntoihin, joissa on puulla 28 lämmitettävä kiuas ja joissa ei ole tarvetta asettaa ilmanvaihdon hallinnalle tai energiataloudelle suuria vaatimuksia. Koneellista ilmanvaihtoa taas käytetään taloissa, joissa on yleinen ilmanvaihtojärjestelmä, johon saunan ilmanvaihto voidaan liittää.

Painovoimainen ilmanvaihto Painovoimaisessa ilmanvaihdossa ulkoilma otetaan sisään ulkoilmaventtiilien tai ikkunoiden kautta. Ilmanvaihdon käyttövoimana toimii ulko - ja sisälämpötilan paine -ero. Saunan tuloilmaventtiili sijoitetaan kiukaan lähelle saunan alaosaan. Jos ilma poistetaan suoraan ulos, asennetaan poistoilmaventtiili mahdollisimman ylös seinälle kiukaan vastakkaiselle puolelle. Poistoilmaventtiili on mahdollista asentaa myös kattoon. 

Koneellinen ilmanvaihto voidaan toteuttaa pelkällä koneellisella poistoilmalla tai vaihtoehtoisesti käyttämällä koneellista tulo- ja poistoilmaa. Koneellisessa poistossa saunan tuloilma otetaan pääsääntöisesti ulkoa. Tuloilmaventtiili sijoitetaan seinään tai kattoon minimissään 500 mm kiukaan yläpuolelle. Näin estetään saunan käyttäjiin kohdistuva veto ja kylmän ilman valuminen lattialle. Poistoilmaventtiilin suositeltava paikka on lauteiden istuintason alapuolella. Pienissä saunoissa voidaan poistoilma johtaa myös pesuhuoneen kautta kynnyksettömän oven alta. 

Saunan valaistus

Saunan valaistuksen tulee olla tunnelmallinen, mutta kuitenkin liikkumisen kannalta turvallinen. Saunan valaistukseen voidaan vaikuttaa monella tapaa. Ikkunoiden määrä, paikka ja koko vaikuttavat saunaan pääsevän valon määrään. Sähkövalaistukseen voidaan vaikuttaa valaisimen sijoituksella, valaistuksen voimakkuudella sekä valaisimien tyypin valinnalla. Valaisimet tulee suunnata ja sijoittaa siten, että lauteet ja saunan yläosa ovat hämärät, mutta porrastasot ja kulkureitit on kuitenkin pidettävä riittävän valoisina. Valaistuksen suunnittelun yhteydessä tulee varmistaa valaisimien soveltuvuus sauna käyttöön.